Για τα παιδιά, ενάντια στον καρκίνο


Συμμετοχή Τ.Α.Ο. σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Μαθήματα - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
• Βιβλιογραφική ενημέρωση
• Μια φορά την εβδομάδα ευρεία συζήτηση που περιλαμβάνει:
• Ανάλυση των φακέλων των εσωτερικών και εξωτερικών αρρώστων καθώς και σημαντικών θεμάτων σχετιζομένων με αυτούς.
• Συζήτηση επί της πορείας της έρευνας του Τμήματος, κλινικής και εργαστηριακής.
• Ενημέρωση – συζήτηση προβλημάτων του Τμήματος.
• Προγραμματισμός συμμετοχής των στελεχών του Τμήματος σε Συνέδρια, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, ελληνικά και διεθνή.
• Εκτίμηση – συζήτηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
• Εφαρμογή νέων εργαστηριακών τεχνικών.
• Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ιατρών.
• Εκπαιδευτικά μαθήματα Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας στο νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος
• Μαθήματα και Εκπαίδευση Διπλωματούχων Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών τετραετούς φοιτήσεως στο μάθημα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, προκειμένου να λάβουν την ειδικότητα της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής.
• Τακτική συμμετοχή με εκπαιδευτικά μαθήματα και παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας.
• Τακτική συμμετοχή με εκπαιδευτικά μαθήματα στην εκπαίδευση ειδικευομένων Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Α’ και Β΄ Παιδιατρική Κλινική).
• Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
• Συμμετοχή στους κύκλους εκπαιδευτικών μαθημάτων των ειδικευομένων Αιματολογίας που οργανώνονται από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
• Μαθήματα και Εκπαίδευση στην Παιδιατρική / Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεργασία με Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Κ.Τσουμάκα)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• 1995-σήμερα Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Αιματολογία. Το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), το οποίο διευθύνω χορηγεί πλήρη χρόνο ειδικότητα 3,5 ετών στην Αιματολογία. Οι ειδικευόμενοι καλύπτουν στο Τμήμα το οποίο διευθύνω τα απαιτούμενα για την ειδικότητα, 2 έτη Κλινικής και 1.5 έτος Εργαστηριακής Αιματολογίας.
• Εκπαίδευση και εξειδίκευση Παιδιάτρων και Αιματολόγων στην Παιδιατρική Αιματολογία – Ογκολογία στα πλαίσια άμισθης μετεκπαίδευσης ή άλλης έμμισθης εργασιακής σχέσης (Επικουρικοί Ιατροί, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι)
• Ειδικευόμενοι στη Βιοπαθολογία στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» προσέρχονται στο Τμήμα το οποίο διευθύνω και εκπαιδεύονται στην ανάγνωση του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος, στη μελέτη γενικών αίματος, μυελογραμμάτων (μορφολογία και ιστοχημικές χρώσεις) και κυτταροφυγοκεντρήσεων εγκεφαλονωτιαίου υγρού), καθώς και σε άλλες εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης ποιοτικών διαταραχών ή και ποσοτικών διαταραχών των έμμορφων στοιχείων του αίματος.
• Διδασκαλία με σειρά μαθημάτων στους Διπλωματούχους Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες τετραετούς φοιτήσεως (14-20 εκπαιδευτικές ώρες / ανά ακαδημαϊκό έτος) διδάσκοντας το μάθημα της Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου, προκειμένου να λάβουν την Ειδικότητα της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής. Τα ανωτέρω καθήκοντα διδασκαλίας του μαθήματος, μου είχαν ανατεθεί απο τα διδακτικά έτη 1994-95 έως και 2000-2001, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και Εισηγήσεως του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
• Τακτική συμμετοχή με εκπαιδευτικά μαθήματα στην εκπαίδευση ειδικευομένων Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Α’ και Β΄Παιδιατρική Κλινική).
• Συμμετοχή στον κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων των ειδικευομένων Αιματολογίας που οργανώνονται από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία.
• Συμμετοχή στον κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
• Εκπαίδευση στην Παιδιατρική / Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία προπτυχιακών φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεργασία με Καθηγητή Παιδιατρικής κ. Κ.Τσουμάκα)
• Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού», του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, του Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (ιατροί αιματολόγοι και αιμοπαθολογοανατόμοι), στους ιατρούς της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Νοσοκ. Παίδων "Η Αγία Σοφία" , στους ιατρούς ειδικευόμενους – ειδικευμένους και τους φοιτητές της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετέχοντας στο Εκπαιδευτικό τους Πρόγραμμα.
• Εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Παιδιατρική Ιατρών, της Α΄ και Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» καθώς και των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων σε θέματα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας.
• Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» με τίτλο: «Φροντίδα Ασθενών με Ειδικά Προβλήματα Υγείας». Θέμα: «Ειδική Φροντίδα των Ατόμων με Καρκίνο» (10/02/03). Καταρτιζόμενοι: γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, διοικητικοί ΠΕ, ΤΕ.
• Οργάνωση (Επιστημονική Υπεύθυνος και συμμετέχουσα: Δρ. Σοφία Πολυχρονοπούλου) Τακτικού Επιστημονικού / Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Βιβλιογραφική Ενημέρωση - Εκτίμηση - Σχεδιασμός πρωτοκόλλων – προσκεκλημμένοι ομιλητές κλπ.) μέχρι σήμερα. (Βλέπε Επιστημονικό Πρόγραμμα Τμήματος – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1998-2003).
• Οργάνωση 2 προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –προς έγκρισιν εντός του 2003– που θα εκπονηθούν και διεκπεραιωθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με τη συνεργασία λοιπών φορέων. Τα προγράμματα έχουν ως θέματα:
α)«Αντιμετώπιση ογκολογικού Ασθενούς» - Διατομεακό Πρόγραμμα, 140 εκπαιδευτικές ώρες
β)«Αντινεοπλασματική χημειοθεραπεία», 80 εκπαιδευτικές ώρες.
• Μαθήματα από Αμφιθεάτρου στα Πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», οργανωμένα από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
• Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας.

Συμμετοχή στην εκπόνηση των ακόλουθων διδακτορικών διατριβών:

1. "Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στο παιδί και τον έφηβο. Επίδραση της νόσου και της θεραπείας στην ενήβωση, τη σωματική ανάπτυξη και σχολική επίδοση". Υποψήφια Διδάκτωρ Κίτρα-Ρούσσου Βασιλική –Συμμετοχή στον κλινικό έλεγχο και την παρακολούθηση των ασθενών καθώς και στην συλλογή υλικού της διατριβής.Η Διατριβή έγινε στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας σε συνεργασία με το Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Α' ΠΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". Δημοσίευση Διεθνής.
2. "Επιδημιολογικοί παράμετροι της λευχαιμίας του παιδιού. Η επίδραση της οικογένειας και του περιβάλλοντος". Υποψήφιος Διδάκτωρ Κασίμος Δημήτριος- Συμμετοχή και καθοδήγηση. Ευχαριστήρια Διδάκτορος στην Μονογραφία της Διατριβής του. Η Διατριβή έγινε στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. "Επίδραση της συνδυασμένης Χημειοθεραπείας και Ακτινοβολίας στην οδοντική και σκελετική ανάπτυξη παιδιών με κακοήθεις επεξεργασίες του Αιμοποιητικού Ιστού". Υποψήφια Διδάκτωρ Σαλαπάτα Γιολάντα (Οδοντίατρος). Καθοδήγηση – Σχεδιασμός μελέτης- Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργήθηκε στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Κλινικής Παιδοδοντίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Βλ. Κεφ. Ανακοινώσεων).
4. «Μελέτη της έκφρασης των γόνων που έχουν σχέση με την δυσμενή πρόγνωση των αιματολογικών κακοηθειών της παιδικής ηλικίας με μεθόδους ανοσοιστοχημείας»-Υποψήφια Διδάκτωρ Παναγιώτα Τζώρτζη. Υπό εξέλιξη. Καθοδήγηση – Σχεδιασμός μελέτης- Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργήθηκε στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.2274/29/10/1996 (Βλ. Κεφ. Ανακοινώσεων- Ανακοίνωση σε Παιδιατρικό και Αιματολογικό Συνέδριο- και Δημοσιεύσεων, - Α΄ Χωρέμειο Βραβείο 2000 στο 39ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο-«Ανίχνευση πολυφαρμακευτικής αντοχής (Multi Drug Resistance –MDR) στη χημειοθεραπεία των λευχαιμικών κυττάρων, ασθενών με οξεία λευχαιμία, μέσω ελέγχου με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους, της P-170»).
5. «Βαθμίδα εκπαίδευσης, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση παιδιατρικών ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μετά απμακρόχρονη επιβίωση-ίαση της νόσου»- Υποψήφιος Διδάκτωρ Αντωνιάδης Μάριος. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479/11/6/1997. Υπό εξέλιξη. Καθοδήγηση –Σχεδιασμός μελέτης- Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργείται στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Βλέπε Κεφάλαιο Ανακοινώσεων-«Μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των αποθεραπευθέντων ασθενών με λευχαιμία».).
6. «Ανοσολογική κατάσταση και αντισωματική απάντηση στους συνήθεις εμβολιασμούς παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία εκτός θεραπείας-Εισήγηση προτύπου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού». Υποψήφια Διδάκτωρ Παπαμιχαήλ Έλενα με θέμα: Υπό εξέλιξη. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.2849/14/10/1998. Καθοδήγηση – Σχεδιασμός μελέτης -Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργείται στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. «Μελέτη της ευαισθησίας των βλαστών στα κυτταροστατικά φάρμακα σε λευχαιμίες της παιδικής ηλικίας με την μέθοδο αναγωγής του Dimethylthiazol-tetrazolium-MTT» -Υποψήφιος Διδάκτωρ Τσίτσικας Κωνσταντίνος, βιολόγος. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1478/11/6/1997. Υπό εξέλιξη. Καθοδήγηση – Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργείται στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" σε συνεργασία με την Εδρα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Βλέπε Κεφάλαιο Ανακοινώσεων-«Ανίχνευση πολυφαρμακευτικής αντοχής (Multi Drug Resistance - MDR) των λευχαιμικών κυττάρων στην χημειοθεραπεία μέσω του MTT test»).
8. «Κυτταρογενετική και μοριακή κυτταρογενετική μελέτη της παιδικής οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας στον ελληνικό πληθυσμό» Υποψήφια Διδάκτωρ Α. Α. Τσακιρίδου. Υπό εξέλιξη. ΙΟΥΝΙΟΣ 2003. Καθοδήγηση – Συλλογή υλικού. Η Διατριβή διενεργείται απο το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" και το Αιματολογικό Εργαστήριο του Γ.Π.Ν.Α. « Γ. Γενννηματάς», σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εδρα Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γ. Πάγκαλης. (Βλέπε Κεφάλαια Ελληνικών και Διεθνών Ανακοινώσεων και Δημοσιεύσεων).
9. «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» Διδάκτωρ , Παιδίατρος κ.Ρ.Σκλάβου. Σχεδιασμός,υλικό ασθενών, καθοδήγηση, επίβλεψη – Υπεύθυνη του κέντρου διεξαγωγής της μελέτης. Β’ΠΠΚ, Ολοκλήρωση 2013, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ».
10. «Διερεύνηση και αποτύπωση του ανοσορρυθμιστικού, αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδωτικού ρόλου της μελατονίνης, καθώς και του κιρκάρδιου ρυθμού έκκρισης της σε παιδιά με νεοπλασματικές νόσους». Διδάκτωρ παιδιάτρος κ.Α.Βλάχου. Σχεδιασμός, υλικό ασθενών, καθοδήγηση, επίβλεψη. Α’ΠΠΚ, Ολοκλήρωση 2015, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ».
11. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ t(12;21)(p13;q22)(+) ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ». Υποψήφια διδάκτωρ αιματολόγος κ.Μ.Αμπατζίδου. Καθοδήγηση – Υπεύθυνη του κέντρου διεξαγωγής της μελέτης. Ολοκλήρωση το 2019, ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΑ
12. «Κυτταρογενετική μελέτη των NHLστην παιδική και εφηβική ηλικία, συσχέτιση με αιτιοπαθογένεια και έκβαση». Υποψήφια διδάκτωρ αιματολόγος κ.Γ.Αυγερινού. Σχεδιασμός, καθοδήγηση, επίβλεψη. Υπό εξέλιξη
13. «Γενετική και πρωτεϊνική μελέτη των γονιδίων της περιοχής INK4 (CDKN2A/p16INK4a,p14ARF,CDKN2B,/p15INK4b) στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία της παιδικής ηλικίας» Υποψήφια διδάκτωρ αιματολόγος κ.Α.Παϊσίου. Σχεδιασμός, καθοδήγηση, επίβλεψη. Υπό εξέλιξη

Ανάληψη σχεδιασμού & διεκπεραίωσης ή καθοδήγησης διπλωματικών εργασιών:

1) Του μεταπτυχιακού φοιτητή Κωνσταντίνου Α. Ρεβελιώτη. Θέμα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ». Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master): ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ‘’ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ’’.
2) Της επί πτυχίω φοιτήτριας του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κας Μαργαρίτας Μαχαιροπούλου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/9/03 μέχρι 1/9/04, στο Εργαστήριο του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, προκειμένου να επιτελέσει το πειραματικό μέρος της Διπλωματικής Εργασίας που γίνεται σε συνεργασία του Τμήματός μας με τον Τομέα Γενετικής – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον Καθηγητή Θ. Παταργιά, Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα. Θέμα «Έλεγχος in vitro χημειοευαισθησίας βλαστικών κυττάρων (Μυελού των οστών ή/και περιφερικού αίματος) με τη μέθοδο 3-4,5-dimethylthiazol-2,5-dimethyl tetrazolium bromide (MTT assay), σε συνδυασμό με τους ανοσοφαινοτυπικούς δείκτες, σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία μη λεμφοβλαστική λευχαιμία κατά τη διάγνωση ή την υποτροπή της νόσου».
3) Της φοιτήτριας του 4ου έτους του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κας Εμμανουέλας Γριβάκη, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/9/03 μέχρι 1/9/04, στο Εργαστήριο του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, προκειμένου να επιτελέσει το πειραματικό μέρος της Διπλωματικής Εργασίας που γίνεται σε συνεργασία του Τμήματός μας με τον Τομέα Γενετικής – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον Καθηγητή Θ. Παταργιά, Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα. Θέμα «Μέτρηση επιπέδων L-Asparaginase στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό παιδιατρικών ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (L-Asparaginase, Erwinase, PEG-L-Asparaginase). Συνεκτίμηση με τα βιολογικά χαρακτηριστικά των λευχαιμικών βλαστών μέσω ελέγχου του ανοσοφαινοτυπικού τους profil και της in vitro χημειοευαισθησίας τους με τη μέθοδο3-4,5-dimethylthiazol-2,5-dimethylthiazol-2,5-dimethyl tetrazolium bromide (MTT assay)».

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΒΙΒΛΙΑ

• Μονογραφία : "Η συμβολή της μικροσκόπησης αντιθέσεως φάσεως στη διευκρίνιση της προέλευσης της αιματουρίας σε παιδιά". Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1988 .
• Συμμετοχή στον Τιμητικό Τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Καθηγητή Ν. Παπαχαραλάμπους με την συγγραφή του κεφαλαίου: «Νευροβλάστωμα στα παιδιά: ηλικία και πρόγνωση – αιματολογικά ευρήματα». Συγγραφείς: Σοφία Πολυχρονοπούλου, Ι.Π. Παναγιώτου, Σοφία Λαφογιάννη, Α. Ξαϊδάρα, Φωτεινή Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου. Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον Καθηγητή Ν. Παπαχαραλάμπους – σελ.441-451, Εκδόσεις Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1992.
• Συμμετοχή στη Συγγραφή Βιβλίου με τίτλο "ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ», Τόμος Ι και ΙΙ, 1η έκδοση Ιανουάριος 2000, Αθήνα, Εκδόσεις ΔΕΡΒΗ Α.Ε.Β.Ε. Συνεργάτης στη Συγγραφή του Ι και ΙΙ Τόμου του Βιβλίου. α) Τόμος Ι: Πεπτικό σύστημα, επινεφρίδια, οπισθοπεριτοναϊκός χώρος β) Τόμος ΙΙ: Ουροποιογεννητικό σύστημα, σπλήνας, περιτοναϊκή κοιλότητα. Στους ανωτέρω τόμους επιμελήθηκα θέματα επιδημιολογίας, κλινικής εικόνας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και επιλογής βιβλιογραφίας, για όλα τα κακοήθη νοσήματα της παιδικής ηλικίας που αναφέρονται στα αντίστοιχα συστήματα ή περιοχές (π.χ. περιτοναϊκή κοιλότητα, οπισθοπεριτοναϊκός χώρος κλπ.) (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 3ος ΤΟΜΟΣ).
• Συμμετοχή στην συγγραφή Αγγλόφωνου βιβλίου, με Διεθνή Συνεργασία, με τίτλο “Myelodysplastic and Myeloproliferative Disorders in Children”. Edited by Luiz Fernando Lopez and Henrik Hasle. Εκδόσεις Le Mar Publisher. Συγγραφή Κεφαλαίου Νο 22, ως εκπροσώπου της Ελλάδος. Τίτλος κεφαλαίου: “Experiences from Cooperative Working Groups around the World: Experiences on MDS and JMML from Greece”. Author: Sophia Polychronopoulou. Το βιβλίο παρουσιάσθηκε στο “International Meeting about Acute Leukemias and MDS” στην πόλη του Sao Paulo, τον Ιούνιο του 2003.
• “Συμβουλές για την συναισθηματική στήριξη του παιδιού με νεοπλασματική ασθένεια” Συγγραφή κειμένου, επιμέλεια: Κάτσικα Αντωνία. Συνολική Καθοδήγηση (υποδείξεις, διορθώσεις, συμβολή στην ολοκήρωση έργου): Σοφία Πολυχρονοπούλου. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Συντονίστρια Διευθύντρια Σοφία Πολυχρονοπούλου, Αθήνα 2005.
• “Ζωγραφίζοντας το Ταξιδι του Οδυσσέα” Συγγραφή κειμένο (copyright): Κάτσικα Αντωνία, Οικονόμου Μαργαρίτα. Εικονογράφιση: Κάτσικα Αντωνία. Συνολική Καθοδήγηση (υποδείξεις, διορθώσεις, συμβολή στην ολοκήρωση έργου): Σοφία Πολυχρονοπούλου. Υλοποίηση έργου στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Διευθύντρια Σοφία Πολυχρονοπούλου, Αθήνα 2006.
• “Ζωγραφίζοντας το Ταξιδι του Μεταξένιας” Συγγραφή κειμένο (copyright): Κάτσικα Αντωνία, Οικονόμου Μαργαρίτα. Εικονογράφιση: Κάτσικα Αντωνία. Συνολική Καθοδήγηση (υποδείξεις, διορθώσεις, συμβολή στην ολοκήρωση έργου): Σοφία Πολυχρονοπούλου. Υλοποίηση έργου στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων ¨Η Αγία Σοφία¨, Διευθύντρια Σοφία Πολυχρονοπούλου, Αθήνα 2006.
• Μονογραφία με θέμα “ Φυλλικό Οξύ – Νεότερες χρήσεις”. Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. Εκδόθηκε από τη Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής, Αθήνα 2007
• Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ». Εκδόσεις ΒΗΤΑ 2016, -Λάμπρο Γιώτη, Δημήτρη Μαραβελή, Αφροδίτη Πανταγούτσου και Ελένη Γιαννούλη. Συγγραφή του κεφαλαίου «Συντροφεύοντας τον μικρό ογκολογικό ασθενή μέσα από το θεραπευτικό παιχνίδι» Συγγραφείς: Οικονόμου Μαργαρίτα, Καλκαβούρας Σταμάτης, Σοφία Πολυχρονοπούλου.
• Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου (Υπό έκδοση): «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» Υπεύθυνη Ομότιμη Καθηγήτρια Φωτεινής Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου με τα ακόλουθα κεφάλαια:
o ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Σοφία H. Πολυχρονοπούλου, Ευθυμία Γ. Ρηγάτου
o ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
• Σοφία Πολυχρονοπούλου, Λοΐζος Πετρίκκος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α. Παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών (στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ ΠΚΠΑ) και του Επιστημονικού Προγράμματος του Α' και Β' Παθολογικού Τομέα, του Εργαστηριακού Τομέα και του Χειρουργικού Τομέα, του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" (προς φοιτητές, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς). Παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευόμενων Παιδιατρικής των Α’ και Β’ Παιδιατρικών Κλινικών του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία".

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Υδροπυοουρητήρας υποδυόμενος οξεία κοιλία (1983). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
2. Η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία ως αίτιο υποτροπιάζουσας μακροσκοπικής αιματουρίας (1984). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
3. Υστερική παράλυση κάτω άκρων (νόσος εκ μετατροπής) (1985). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
4. Βαρειά αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ως αρχική κλινική προβολή Hodgkin λεμφώματος (Ημ. 15/10/1987). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
5. Τρείς (3) περιπτώσεις παιδιών με διαφορετική κλινική προβολή, πορεία, αντιμετώπιση και έκβαση της Ιστιοκύττωσης με κύτταρο του Langerhans (Histiocytosis-X) (Ημ. 17/11/1988). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
6. Τεράστιο σάρκωμα ήπατος και επιτυχής αντιμετώπισή του με συνδυασμό χημειοθεραπείας και χειρουργικής αφαίρεσης (Ημ. 16/2/1989). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
7. Αγόρι με λέμφωμα Burkitt-like αμυγδαλής, με πλήρη διήθηση του μυελού των οστών, το οποίο κατά την διαδρομή μηνιγγίτιδας από Candida tropicalis ανέπτυξε μυκήτωμα στην οσφυοϊερά μοίρα του νωτιαίου σωλήνα με ενδομυελική επέκταση. Aντιμετώπιση - πορεία - πρόγνωση - έκβαση (Ημ. 26/4/1990). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
8. Βαρειά απλαστική αναιμία στα πλαίσια συγγενούς δυσκεράτωσης (Dyskeratosis congenita). Παρουσιάσθηκε στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Β' Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" (Ημ. 27/4/1990). (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»).
9. Μακρόχρονη επιβίωση με πολλαπλές εξωμυελικές εντοπίσεις σε ατελώς θεραπευθείσα οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, (1990). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
10. Σύνδρομο Evans σε αγόρι ηλικίας 4 ετών (Ημ. 28/2/1991). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
11. Ανάπτυξη δευτεροπαθούς μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, Τ-περιφερικού λεμφώματος πνευμόνων και οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε παιδί με νόσο Hodgkin's (Ημ. 9/1/1992). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
12. Ανάπτυξη ραβδομυοσαρκώματος σε ωοθηκικό όγκο από κύτταρα Sertoli-Leydig με δικτυωτή διαφοροποίηση (Ημ. 13/1/1994). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
13. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" όπου αναπτύχθηκε το θέμα: "Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του νευροβλαστώματος της παιδικής ηλικίας", (1994). (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»).
14. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στους ειδικευόμενους Παιδιάτρους του Β' Παθολογικού Τομέα μεθέμα : "Αμεσες επιπλοκές της χημειοθεραπείας - επείγοντα προβλήματα στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία", (1994). (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»).
15. Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με μονοσωμία 7 και τελική εκτροπή σε οξεία μη λεμφοβλαστική λευχαιμία (Ημ. 9/3/1995). (Χωρέμειο Αμφιθέατρο).
16. Συμμετοχή στο Σεμινάριο Κατάρτισης του Προσωπικού Υγείας του ΠΙΚΠΑ στην Ογκολογία - Πρόγραμμα Επιδοτούμενο από την ΕΟΚ - Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Θέμα: "Παιδί και Καρκίνος", Αθήνα, 2/4/1996.
17. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στους ειδικευομένους και ειδικευμένους Ιατρούς του Β' Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" με θέμα "Αναιμία της χρονίας νόσου" (Ημ. 8/5/1996). (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»).
18. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Επιστημονικού Προγράμματος της Ουρολογικής Κλινικής με θέμα: «Γενετική προδιάθεση για ανάπτυξη νεφροβλαστώματος: Νεώτερα γενετικά δεδομένα της νόσου και δυνατότητες προληπτικού ελέγχου», Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», 3/2/1998.
19. «Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειεας (Απλαστική αναιμία, Απλασία της Ερυθράς Σειράς)» (φοιτητές και ειδικευόμενοι) – Ενότητα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΙΜΙΕΣ στο Επιστημονικό Πρόγραμμα της Α΄ ΠΚΠΑ, Χωρέμειο Αμφιθέατρο, 3/3/1999.
20. «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα στην Παιδική Ηλικία», Μετεκπαιδευτικό μάθημα στις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ του Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου, ΠΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (23/2/2000).
21. «Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα στην Παιδική Ηλικία» ,Μετεκπαιδευτικό μάθημα στις ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ του Αιμοπαθολογοανατομικού Εργαστηρίου, ΠΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (22/3/2000).
22. «Σύγχρονες απόψεις για τη θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας της παιδικής ηλικίας» (31/3/2000). Συμμετοχή στο Πρόγραμμα των Ενδονοσοκομειακών Μαθημάτων Οργανωμένων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία).
23. « Απώτερες επιπλοκές από τη θεραπεία των παιδικών κακοηθειών (9/6/2000). Συμμετοχή στο Πρόγραμμα των Ενδονοσοκομειακών Μαθημάτων Οργανωμένων από το Γραφείο Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία).
24. Μετεκαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Επιστημονικού Προγράμματος της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων (φοιτητές, ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι ιατροί), με θέμα: «Επίκτητη Απλαστική Αναιμία στα παιδιά», Ιωάννινα, Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου , 16/5 2001.
25. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στο Αλλεργιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης με θέμα: «Ηωσινοφιλία στα Παιδιά», Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων περιόδου 2000-2001 (23/2/2001).
26. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Επιστημονικού Προγράμματος της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΠ «Π. & Α. Κυριακού», με θέμα: «Συγγενής και Επίκτητη Μυελική Απλασία στα παιδιά», Αμφιθέατρο «Π. & Α. Κυριακού». Μάρτιος 2002.
27. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», με θέμα: «Νεώτερα για τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα της Παιδικής Ηλικίας». Φεβρουάριος 2002.
28. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Προγράματος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων του Α’ και Β’ Παιδιατρικών Τμημάτων του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», με θέμα: «Νεώτερα δεδομένα για την παθογένεια και ταξινόμηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων της Παιδικής Ηλικίας». Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», 4/3/2003, 13-14 μμ.
29. «Φροντίδα Ασθενών με ειδικά προβλήματα Υγείας», Μάθημα στα πλαίσια του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΚΕΚ του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού». Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ.113690/20.11.2002 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε(2001) 583/4.4.2001 «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξονας προτεραιότητας 4, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το μάθημα διδασκαλίας είχε τίτλο «Ειδική φροντίδα ατόμων με Καρκίνο. Διεπιστημονικές ομάδες εργασίας», χρονικής διάρκειας μίας (1) ώρας θεωρίας και τριών (3) ωρών πρακτικής εφαρμογής. Η διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος πραγματοποιήθηκε την 10/2/2003 στο ΚΕΚ του εν λόγω Νοσοκομείου.
30. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στα πλαίσια του Επιστημονικού Προγράμματος του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας, με θέματα:
α) Εμβολιασμοί παιδιών με ΟΛΛ μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (15/3/1999).
β) Έλεγχος της Ρ-170 στις παιδικές λευχαιμίες (24/5/1999).
γ) Νεώτερα δεδομένα στην αναιμία Fanconi (14/2/2000).
δ) Ενημέρωση από την ετήσια συνάντηση της American Society of Hematology (18/2/2000).
ε) Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα της Παιδικής Ηλικίας (5/2/2001).
στ) Φαρμακοκινητική της PEG-L Asparaginase στα παιδιά με οξεία λευχαιμία και λέμφωμα (15/4/2002).
ζ) Νεώτερα για την ταξινόμηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων στην Παιδική Ηλικία (13/1/2003) (Βλέπε Επιστημονικό Πρόγραμμα του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας / Ογκολογίας).
31. Αιματολογία – Αναιμίες (28/1/2004) (Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»)
32. Αιμοποίηση -Εισαγωγή (14/10/2014) (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»)
33. Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (2/2/2016) (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»)

Β. Εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες και διαλέξεις σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

1. «Υποειδικότητες και Παιδιατρική πράξη». 1ο Μετεκπαιδευτικό Παιδιατρικό Διήμερο Β' Παθολογικού Τομέα, Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" (Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 1988). Θέμα Στρογγύλης Τράπεζας: «Συνήθη αιματολογικά προβλήματα». Ανεπτύχθη η εισήγηση : «Χαμηλά λευκά - Υψηλά λευκά. Πότε θα ανησυχήσουμε;» Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων)
2. Συμπόσιο με θέμα: «Αιματολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα του παιδιού: Οικογένεια και περιβάλλον». Επιστημονική ημερίδα στα πλαίσια της "Παιδικής Ανοιξης", Μάιος 1991, Ρέθυμνο. Ανεπτύχθη η εισήγηση: «Φυσιολογία Αιμοποιητικού Συστήματος - Διαταραχές εμμόρφων στοιχείων - Καλοήθη αιματολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη.
3. «Νεώτερα διαγνωστικά και θεραπευτικά δεδομένα στην Παιδιατρική». 4ο Μετεκπαιδευτικό Διήμερο, Β' Παθολογικού Τομέα Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" (Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου 1991). Ανεπτύχθη η εισήγηση: «Σύγχρονες απόψεις και αντιμετώπιση της Απλαστικής Αναιμίας του παιδιού». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων)
4. 6ο Ετήσιο Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας, Αθήνα 1993. Ανεπτύχθη η εισήγηση : «Ηωσινοφιλία στα παιδιά». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων)
5. «Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα». 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Β' Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", Αθήνα 17-18 Δεκεμβρίου 1994. Ανεπτύχθη η εισήγηση: «Προγνωστικοί δείκτες και σύγχρονα θεραπευτικά αποτελέσματα στις αιματολογικές κακοήθειες της παιδικής ηλικίας». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων.
6. «Ηωσινοφιλίες στα παιδιά». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 1995. Ανεπτύχθη η εισήγηση: «Λειτουργίες Ηωσινοφίλου πολυμορφοπυρήνου και ο αντιφατικός του ρόλος στον ανθρώπινο οργανισμό». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη.
7. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια Ημερίδας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα 25 Νοεμβρίου 1995. Διάλεξη με θέμα: «Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων - Τύπος και χρήση αυξητικών αιμοποιητικών παραγόντων στην Παιδιατρική». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη.
8. «Αιματολογία-Ανοσοβιολογία Νεογνού». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. 11ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Αθήνα 7- 8 Οκτωβρίου 1995. Στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Ιδιαιτερότητες της αιμοποίησης και συνήθη αιματολογικά προβλήματα κατά την εμβρυϊκή και νεογνική περίοδο της ζωής". Ανεπτύχθη η εισήγηση με θέμα :"Αίμα ομφαλίου λώρου - πηγή αυξημένης συγκέντρωσης πολυδύναμων αρχέγονων κυττάρων (pluripotent stem cells). Ενδείξεις θεραπευτικής χορήγησης.
9. Μετεκπαιδευτικό μάθημα στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του 7ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου, 14-17 Δεκεμβρίου 1995, Θεσσαλονίκη. Διάλεξη με θέμα: «Απώτερες επιπλοκές της θεραπείας στα παιδιά με κακοήθη νοσήματα». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων).
10. Σεμινάριο κατάρτισης Προσωπικού Υγείας του ΠΙΚΠΑ στην Ογκολογία στα πλαίσια του επιδοτούμενου από την ΕΟΚ προγράμματος "Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ", Ολυμπιακό Κέντρο, Αθήνα 2 Απριλίου 1996. Στρογγύλη τράπεζα με θέμα: «Παιδικός καρκίνος: αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκοι». Ανεπτύχθη η εισήγηση με θέμα: «Αιματολογικές κακοήθειες: Ταξινόμηση - Διάγνωση - Θεραπεία - Πρόγνωση - Απώτερες επιπλοκές». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη.
11. «Θεραπευτικά δεδομένα και το τίμημα της θεραπείας στις Αιματολογικές Νεοπλασίες της Παιδικής Ηλικίας». Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα στα πλαίσια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με θέμα: «Αιματολογικές Νεοπλασίες στην παιδική ηλικία. Νεώτερα διαγνωστικά θεραπευτικά δεδομένα. Το τίμημα της θεραπείας». Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» – Αθήνα, 21/10/1996.
12. «Θεραπεία Οξειών Λευχαιμιών στα Παιδιά». Σοφία Πολυχρονοπούλου 4ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογία,25-29/9/1996. Θέμα: «Εξελίξεις στην Ογκολογία 1996». Οργάνωση: Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας. Συμμετοχή σε Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: Θεραπευτικές Δυνατότητες Αιματολογικών Κακοηθειών.Ηράκλειο Κρήτης,29/9/1996.
13. «Αναιμία της χρονίας νόσου». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη «Επίκαιρα θέματα Παιδιατρικής Αιματολογίας». 9η Ετήσια Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας, Αθήνα 20 Απριλίου 1996, Αμφιθέατρο Α' Π.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία". (Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων).
14. «Δύσπνοια στα παιδιά». Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα Οργάνωση: ΩΡΛ Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 21/3/1997, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
15. «Αιματολογικές διαταραχές στα αυτοάνοσα νοσήματα της παιδικής ηλικίας». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: «Διαταραχές παραμέτρων αίματος σε χρόνιες παιδιατρικές νόσους» στα πλαίσια των «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ ‘97», Παρασκευή 10/10/1997 – Χατζηγιάννειο – Λάρισα.
16. «Μυελική ανεπάρκεια και των 3 κυτταρικών σειρών στην παιδική ηλικία». Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: «Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας κατά την παιδική ηλικία». Στα πλαίσια του 8ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου – Ξενοδοχείο Hilton, 6-9/11/1997.
17. «Εμβολιασμοί σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς» Σοφία Πολυχρονοπούλου. Εισήγηση σε Επιστημονική Ημερίδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας με τίτλο: «Επίκαιρα παιδιατρικά θέματα», Καρδίτσα 3/10/1998.
18. «Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα της παιδικής ηλικίας». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Τμήμα Μυελικής Ανεπάρκειας και Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων, Ημερίδα 1998 – Αλεξανδρούπολη. Δημοσιευμένα στο Τόμο Πεπραγμένων με τίτλο: «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα – Νεώτερες εξελίξεις», σελ.26-32.
19. «Ο γιατρός μπροστά στο παιδί με τελικό στάδιο της νόσου». Σοφία Πολυχρονοπούλου 1ο Σεμινάριο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Παιδιού με Καρκίνο και της Οικογένειάς του, Αθήνα 1998. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων.
20. «Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας στα Παιδιά». Σοφία Πολυχρονοπούλου «Ημερίδα 1999» της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας / Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας και Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων με θέμα: «Μυελοδυσπλα-στικά Σύνδρομα και Σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας – Νεώτερες Εξελίξεις», Αθήνα 18/6/1999. Εισήγηση στην Α΄ Στρογγύλη Τράπεζα με θέμα: «Σύνδρομα ανεπάρκειας Μυελού των οστών – Νεώτερες Εξελίξεις».
21. «Αίτια που προκαλούν δύσπνοια από παιδιατρικής πλευράς». Σοφία Πολυχρονοπούλου. Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα Στα πλαίσια του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/των Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.), Κως, 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. (Εισήγηση στο Επιστημονικό Περιοδικό του Συλλόγου).
22. «Μηχανισμοί και Αιτιολογία Απλαστικής Αναιμίας στην Παιδική Ηλικία». Σοφία Πολυχρονοπούλου. Εισήγηση σε Στρογγύλη Τράπεζα στα πλαίσια της 12ης Ετήσιας Επιστημονικής Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Αθήνα 20/11/1999. Δημοσίευση στο Περιοδικό Παιδιατρική.
23. «Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα στα Παιδιά». Σοφία Πολυχρονοπούλου. Εισήγηση στο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας,Αθήνα και Θεσσαλονίκη 2000. Δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών, σελ.126-135.
23. «Ταξινόμηση και Καταγραφή Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων στα παιδιά. Τι γίνεται Διεθνώς και τι στον Ελληνικό Χώρο». Σοφία Πολυχρονοπούλου. Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Λίμνη Πλαστήρα 2001.
25. «Επιπλοκές των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων» Σοφία Πολυχρονοπούλου. 4η Ημερίδα Παιδιατρικής Εντατικής Θεραπείας – Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νος. Παίδων « Η Αγία Σοφία», Χωρέμειο Αμφιθέατρο, Αθήνα, 24 Μαΐου 2002.
24. «Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία της Παιδικής Ηλικίας: Θέσεις και αντιθέσεις σήμερα». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων της Παιδιατρικής, Αθήνα, 14/9/2002. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων
25. «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα στην Παιδική Ηλικία: Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα». Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη. Ημερίδα 2002 της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και του Τμήματος Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων με θέμα: «Σύνδρομα Ανεπάρκειας Μυελού των Οστών», Ναύπλιο 28/9/2002. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πεπραγμένων.
26. «Όταν δεν φοβάσαι τη νόσο».Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη 3ο Σεμινάριο με θέμα: «Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού με Καρκίνο και της Οικογένειάς του», Αθήνα 8-9 Νοεμβρίου 2002. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πρακτικών, σελ.251-266.
27. «Νεώτερα δεδομένα για την παθογένεια και ταξινόμηση των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων της παιδικής ηλικίας» Σοφία Πολυχρονοπούλου Ομιλία στα πλαίσια μετεκπαιδευτικών μαθημάτων που οργανώνονται από τα Α & Β Παιδιατρικά Τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 04/03/2003
28. «Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Στρογυλλή Τράπεζα με θέμα « Από τη FAB στη WHO και επέκεινα» κατά το 15ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα 24-28/11/2004
29. «Επιβίωση από καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Συνέπειες και αναγκαίες προσαρμογές του συστήματος φροντίδας». Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση κατά την Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας με Θέμα «Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των καρκινοπαθών Οικονομικές – Κοινωνικές Επιπτώσεις». Σάββατο 9 Απριλίου 2005, Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα.
30. «Βιολογικές ιδιότητες του φιλικού οξέος και θεραπευτικές ενδείξεις» Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πρακτικών. Επιστημονική Συνάντηση Γνωριμίας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής με τους Έλληνες Παιδιάτρους σε συνεργασία με την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Σκαφιδιά, Ηλεία, Αθήνα, 22-24 Σεπτεμβρίου 2006.
31. Εισήγηση κατά το 10ο Πανελληνίο Συνεδρίο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2006. Εισήγηση. Σοφία Πολυχρονοπούλου
32. «Σίδηρος και Μιτοχόνδρια - Σιδηροβλαστικές Αναιμίας» Σοφία Πολυχρονοπούλου Ημερίδα του Τμήματος «Εργαστηριακής Διάγνωσης, Ελέγχου Ποιότητας & Προτυποποίησης» της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας με θέμα: «Ο Μεταβολισμός του Σιδήρου και οι Διαταραχές του», Αθήνα, 3 Μαρτίου 2007. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πρακτικών.
33. Clinical concerns «Management of invasive aspergillosis in Paediatric Haematology and Oncology patients. Laboratory tests and therapeutic choices». S.Polychronopoulou (Co-ordinator - Presenter) Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο –Διημερίδα «Invasive fungal infections in hameatology and oncology patients. Advances in basic and applied science, 22-23 October 2007, Athens, Greece (Yπό την αίγιδα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και της Διεθνούς Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας – ISHAM).
34. «Καλοήθεις διαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων στην νεογνική ηλικία» Σοφία Πολυχρονοπούλου-Ανδρουλακάκη Ημερίδα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας με Θέμα «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΓΝΟΥ», Αθήνα, 12 Απριλίου 2008. Εισήγηση που περιλαμβάνεται και στον Τόμο Πρακτικών σελ.62-67
35. «Παρηγορητική Φροντίδα για Παιδιά με Νεοπλασία». Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Παρηγορητική Αγωγή» κατά την Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας με Θέμα «Αντιμετώπιση Ασθενούς Τελικού Σταδίου». Αθήνα, 11 Ιουνίου 2008, Αθήνα.
36. «Παιδιά που επιβίωσαν από καρκίνο» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση στον Επιστημονικό Διάλογο με θέμα «Επιβιώσαντες από καρκινο...» κατά το 12ο Πανελληνίο Συνεδρίο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 2008.
37. «Inherited Syndromes and Low Risk MDS: Lessons Learned from the Greek Pediatric MDS Registry» Sophia Polychronopoulou The 10th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, Patras Greece, May 6-10, 2009. Εισήγηση που περιλαμβάνεται στον τομο των πρακτικών: Leukemia Research, Volume 33, Suppl 1, May 2009, pp s18-20
38. «ΜΔΣ στα παιδιά» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Συμποσιο παιδιατρικης αιματολογιας κατά το 20ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 4-7 Νοεμβρίου 2009, Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης
39. «Σύγχρονα Θεραπευτικά αποτελέσματα στις αιματολογικές κακοήθειες στα παιδιά»
Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε συνεδρία με θέμα «Παιδικός Καρκίνος» κατά το Επιστημονικό Forum Ι «Παιδικός Καρκίνος: Διεκδικώντας τη Ζωή» Οργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2009.
40. «Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία παιδιών και εφήβων: Πρόγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση κατά την 3η σενεδρία με θέμα «Λευχαιμία» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010
41. «Θεραπεία και Αποτελέσματα: Θεραπευτικές στρατηγικές» Ενότητα: Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία της παιδικής ηλικίας: Σύγχρονες απόψεις, εκτίμηση της υπολειμματικής νόσου και θεραπεία – Σοφία Πολυχρονοπούλου 2η Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα,18- 9-2010
42. «Congenital Neutropenia» Sophia Polychronopoulou Ομιλία σε συμπόσιο με θέμα «Bone marrow failure syndromes» 5η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο - Ελληνική Αιματολογική Εταιρία (ΕΑΕ), Θεσσαλονίκη 10-12/11/2010
43. «Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία των παιδιών» Σοφία Πολυχρονοπούλου Ομιλία σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Προοπτικές και πρακτικές για τον ελληνικό χώρο: προτάσεις – συζήτηση» κατά την ημερίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «Ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου σε αιματολογικές κακοήθειες». Αιδηψός, 27 Νοεμβρίου 2010
44. «Fertility Issues Among Adolescents and Young Adult Cancer Survivors» Sophia Polychronopoulou Ομιλία σε στρογυλλό τραπέζι με θέμα «Survivorship» κατά το συνέδριο MASCC/ISOO 2011 International Symposium, Athens, Greece 23-25 June, 2011
45. Group Presentation on ALL and Minimal residual disease Sophia Polychronopoulou, MD, PhD Παρουσίαση στο ALLIC 2009 Closed Meeting κατά το 23rd Annual I-BFM-SG Meeting, Santiago, Chile, April 20-22, 2012
46. «Νεοπλασίες στα παιδιά: Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ» Συμπεράσματα Σχολια Παρατηρήσεις Σοφία Πολυχρονοπούλου Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Νεοπλασίες στα παιδιά: Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ», Υπο την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Πειραιάς, 17 Μαϊου 2012.
47. «Απλαστική αναιμία σε παιδιατρικούς ασθενείς» Γ.Αυγερινού, Σοφία Πολυχρονοπούλου Παρουσίαση στην ενότητα «Κλινικοεργαστηριακές περιπτώσεις» κατά την ημερίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «Αυτοάνοση θρομβοπενία και σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας». Βουλιαγμένη, 6 Ιουλίου 2013
48. «Κληρονομούμενα και συγγενώς μεταβιβαζόμενα σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας και η κλινική και παθογενετική τους σχέση με την κακοήθη αιμοποίηση» Σοφία Πολυχρονοπούλου 12ος ΚΥΚΛΟΣ Εκπαιδευτικού Πρόγραμματος 2013 Μαθήματα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, 07/9/2013 Θεσσαλονίκη - 14/9/2013 Αθήνα
49. «Βιολογικές εξελίξεις στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα της Παιδικής ηλικίας» Σοφία Πολυχρονοπούλου 14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενετικής «Γενετική και Αιματολογικά Νοσήματα», Αθήνα 5-6 Απριλίου 2014
50. «Αξιολόγηση Γενικής Εξέτασης Αίματος στα παιδιά: ουδετεροπενία, θρομβοπενία, ηωσινοφιλία» Σοφία Πολυχρονοπούλου 17ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αγία Νάπα, Κύπρος 8-9 Νοεμβρίου 2014. Εισήγηση με μορφή workshop-εργαστηρίου.
51. «Παιδικό Καρκίνος. Μύθοι και αλήθειες» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση σε Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Όνειρο επιστροφής: Ο ρόλος της σχολικής κοινότητας στη στήριξη των παιδιών με καρκίνο», Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερική Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, Γραφείο Αγωγής Υγείας. Με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Αθήνα 26/4, 4/5, 11/5/2015.
52. «ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση στο 21ο Εκπαιδευτικό Μάθημα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, Αθήνα, 09/06/2015.
53. Application from Greece for EWOG-MDS membership Marry van den Heuvel-Eibrink, Sophia Polychronopoulou Παρουσίαση για την ένταξη της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης MDS-JMML, στην Ευρωπαϊκή Ομάδα – EWOG-MDS/JMML στο EWOG-MDS/SAA Business Meeting κατά το 7th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes and Bone Marrow Failure, Aarhus, Denmark, 1-3 October 2015
54. «Ένταξη της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης MDS-JMML, στην Ευρωπαϊκή Ομάδα – EWOG-MDS/JMML – κοινό πρωτόκολλο – προϋποθέσεις ένταξης ασθενών» Σοφία Πολυχρονοπούλου Εισήγηση στο VI Στρογυλό Τραπέζι κατά την Επιστημονική Συνάτντηση της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας με θέμα «Νεότερα στην Παιδιατρική Αιματολογία Ογκολογία. Ενημέρωση Εξελίξεων και αποτελεσμάτων συνεργατικών προσπαθειών», Βόλος, 30/10 – 1/11/2015

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

• Στα πλαίσια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, πρόσκληση του γνωστού Ολλανδού Αιματολόγου Anton Hagenbeek, ΜD, Ph.D, Director of Bone Marrow Transplantation Unit, Chairman of the Department of Haematology-Oncology, TNO Health Research, "Dr. Daniel den Hoed Cancer Center" του Πανεπιστημίου του Rottedam-The Netherlands (Βλέπε σχετική αλληλογραφία) και διάλεξη από Αμφιθεάτρου με θέμα: "Bone marrow transplantation in the treatment of minimal residual disease", (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»). Προσκλήσεις εστάλησαν και εκτός Νοσοκομείου Παιδων και προσήλθαν συνάδελφοι από Αιματολογικές Κλινικές και άλλων Νοσοκομείων της Αθήνας [ 5 Ιουλίου 1991].
• Στα πλαίσια των Επιστημονικών εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Συμπόσιο Εργασίας (Workshop), διάρκειας 3 ημερών και Πανελλήνιας προβολής και εμβέλειας, με βασικό ομιλητή τον Καθηγητή Prof. H. Rhiem, Καθηγητή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Αννόβερου, Γερμανίας [Medizinische Hochschulle-Hannover] και Διευθυντή του Paediatrische Haematologie und Oncologie, Abteilung Kinderheilkunde IV και Ιδρυτικό επιστημονικό στέλεχος των διασήμων θεραπευτικών γερμανικών πρωτοκόλλων BFM. Θέμα: «Θεραπευτικά αποτελέσματα του πρωτοκόλλου BFM στην οξεία λευχαιμία της παιδικής ηλικίας» (Μάρτιος 1992). Στο Workshop συμμετείχαν συνάδελφοι από τα περισσότερα Παιδιατρικά Αιματολογικά / Ογκολογικά Τμήματα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Βλέπε σχετική αλληλογραφία).
• Στα πλαίσια των Επιστημονικών εκδηλώσεων του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, διάλεξη από Αμφιθεάτρου του Prof. H. Rhiem. Θέμα:“Chemotherapy and Bone Marrow Transplantation in Childhood Acute Leukemias- A Critical Analysis”- (Αμφιθέατρο Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 6 Μαρτίου 1992).
• Οργανωτική επιτροπή του XVI Congress of the European Society for Paediatric Hematology and Immunology - ESPHI 1997, Thessaloniki, Greece, 14-17 May 1997
• Στα πλαίσια του 12ο Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου (2001), εισηγήθηκα στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, την Πρόσκληση των Διεθνούς Κύρους Αιματολόγων, Prof. PL. Greenberg, Stanford University, USA, και Dr.P. Kottaridis, PhD, University College, London, ως Εισηγητών στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του 12ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. Η εισήγηση μου έγινε δεκτή, και με περαιτέρω ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων.
• Ειδικός κριτής για το Έπαθλο «Αρκάγαθος Γούτας», 16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 16-19 Νοεμβρίου 2005.
• Συμμετοχή στην οργνανωτική επιτροπή των σεμινάριων με θέμα: «Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού με Καρκίνο και της Οικογένειάς του» που διοργανώνονται ανα διετία από το 1998 από το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαϊα Κυριακού: - Μέλος Οργανωτικής επιτροπής 4ο Σεμινάριο, 12-13 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα - Μέλος Οργανωτικής επιτροπής 6ο Σεμινάριο, 31/10 - 1/11/2008, Αθήνα - Μέλος Οργανωτικής επιτροπής 7ο Σεμινάριο, 19-20 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα - Μέλος Οργανωτικής επιτροπής 8ο Σεμινάριο, 9-10 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα
• Συμμετοχή στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2006
• Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του ESPHI Biannual meeting (European Society for Paediatric Hematology and Immunology) – Advances in Paediatric Hematology and Immunology, Athens, Greece 14-17 September 2007
• Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007
• Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα, 17-19 Οκτωβρίου 2008
• Μέλος της Ελληνικής Επιστημονική Επιτροπής κατά το The 10th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, Patras Greece, May 6-10, 2009.
• Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής κατά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010
• Μέλος της Επιστημονική Επιτροπής κατά το 6ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική πoυ διοργανώθηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 12-13 Απριλίου 2013.
• Οργάνωση και συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή της Επιστημονικής Ημερίδας «Νεοπλασίες στα παιδιά: Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ» Υπο την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Πειραιάς, 17 Μαϊου 2012.
• Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής κατά το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2014
• Μέλος της Επιστημονική Επιτροπής κατά το 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική πoυ διοργανώνεται από την Μονάδας Εφηβική Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Εφηβική Ιατρικής και τον επιστημονικό οργανισμό Μαζί για την Εφηβική Υγεία, Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2016.
• Member of Scientific Committee of 10th Biennial Childhood Leukemia Symposia (CLS), Athens 25-26, 2016
• Πρόεδρος και Υπεύθυνη των 5 Επιστημονικών Hμερίδων που διόργανώθηκαν από το Τμήμα Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”:
• 5η Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο King George Palace, Αθήνα, 10-10-2015
• 4η Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα, 23-2-2013
• 3η Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 1-10-2011
• 2η Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα,18-9-2010 (Πρόεδρος της Ημερίδας)
• 1η Επιστημονική Ημερίδα (Επιστημονικό Forum) του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Ξενοδοχείο King George Palace, Αθήνα, 14-3-2009

Τα προγράμματα και οι Εισηγήσεις των ανωτέρω ανα διετία οργανωθέντων Επιστημονικών Ημερίδων του Τμήματος Παιδιατρικής- Αιματολογίας Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, έχουν εκδοθεί μαζί με τα αντίστοιχα πεπραγμένα σε τόμους και ευρίσκονται αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος www.tao-aghiasophia.gr

Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΑΟ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Σοφία Πολυχρονοπούλου

Γραφείο Προϊστάμενης Κλινικής: 210-7452015
Γραφεία Ιατρών: 210-7452018
e-mail: tao@paidon-agiasofia.gr
Γραμματεία Κλινικής: 210-7452010
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων για Ραντεβού 9:00πμ - 11:00πμ : 210-7452150 ή 1535
Γραφείο Προϊσταμένης Εξωτερικών Ιατρείων: 210-7452156
Εξωτερικό Ιατρείο 1: 210-7452152
Εξωτερικό Ιατρείο 2: 210-7452153

embedgooglemap.net


Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας του Νοσοκομείου Παίδων “η Αγία Σοφία”
Ογκολογική Μονάδα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- Ελπίδα»

Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου
11527, Γουδή-Αθήνα, Ελλάδα

Για άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε στο:
taogram@paidon-agiasofia.gr


Η κατασκευή του Ιστότοπου είναι δωρεά της ℕ𝔼𝕋𝕄@𝕏 Development